AK Raketa
 
 

AUTOKUĆA RAKETA AD

Adresa Prvomajska 63, 31205 Sevojno

Tel. 031/531799, fax 031/531970

PIB 101503372, matični broj 07362358

Tekući račun 265-3410310000059-59 Raiffeisen bank

Direktor Dragan Radosavljević

 

 

Podaci o ograncima

AUTOKUĆA RAKETA AD OGRANAK ČAČAK

Adresa Bulevar Oslobođenja 37, Čačak

Tel.032/370-700, fax 032/370701